Joseph Edward MCLAIN/Sonja Jeanne STURGESHusband: Joseph Edward MCLAIN (M245)
Born: at: Married: at: Died: at: Father:Robert MCLAIN Mother:Cynthia TOMPOS Other Spouses:
Wife: Sonja Jeanne STURGES (S362)
Born: at: Died: at: Father:David Lowell STURGES Mother:Judy Kay KAUZLARICH Other Spouses:
CHILDREN
Name: Andrew Robert MCLAIN Born: at: Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Charles Joseph MCLAIN Born: at: Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Baily Jeanne MCLAIN Born: at: Married: at: Died: at: Spouses:

History